Geschiedenis

1902

geschiedenis 1

Stichting Franstalige katholieke meisjesschool

Juffrouw Marie-Elisabeth Belpaire sticht een katholieke meisjesschool waarvan het beheer en de pedagogische verantwoordelijkheid toevertrouwd worden aan leken. De meeste lessen worden naar de gebruiken van de tijd in het Frans gegeven.

1911

Stichting Sint-Ludgardis als Vlaamse afdeling van het Franstalig Institut Belpaire

Een aantal Vlaamse ouders van de school wenst voor hun kinderen onderwijs in de moedertaal en neemt met de steun van juffrouw Belpaire en Lieven Gevaert het besluit de Sint-Ludgardisschool te stichten, als Vlaamse afdeling van het Franstalige Institut Belpaire voor meisjes.

geschiedenis 2

1919-1959

geschiedenis 3

Sint-Ludgardisschool wordt volledig zelfstandig

In 1919 wordt de Sint-Ludgardisschool volledig zelfstandig met Louisa De Schutter als directrice. Naast de lagere school en de klassieke humaniora komt er ook een ‘fröbelklas’, het toenmalige equivalent voor de kleuterklas. In 1925 worden de eerste diploma’s secundair onderwijs afgeleverd en in 1928 neemt de school haar intrek in het huis Grisar in de Maarschalk Gérardstraat, waar zij het pand aan de straat en de nieuwe schoolvleugel, ontworpen door Flor Van Reeth, kan betrekken. Lieven Gevaert trad op als mecenas voor de aankoop en uitbouw van de nieuwe vestiging. Zowel de stichting door Marie Elisabeth Belpaire als het mecenaat van de Antwerpse ondernemer markeerde Sint-Ludgardis Antwerpen als een van de weinige door ‘leken’ gestichte en geleide katholieke scholen. In 1936 breidt de school verder uit, met het pand in de Bervoetstraat als thuisbasis voor de basisschool. Aangezien het onderwijs nooit stilstaat, startte in 1952 de ‘moderne humaniora’. 

1959-1983


Betty Van Dorpe directrice

In 1959 geeft Louisa de Schutter de fakkel door aan Betty Van Dorpe. Zij zal jarenlang aan het roer van Sint-Ludgardis staan en leidt de school door de eerste jaren van grote veranderingen na het schoolpact, dat in 1958 werd ondertekend. Het pact betekent schoolvrede na 100 jaar schoolstrijd waardoor ook het vrij onderwijs betaald wordt door de staat. Voor Sint-Ludgardis betekent dat een toenemende grootschaligheid door groei van de leerlingenaantallen en door de sociale verbreding van het leerlingenpubliek. In 1979 wordt een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend door de inrichtende machten van het Belpaire-Instituut, het Sint-Lievenscollege, de Sint-Ludgardisschool, het Technisch Instituut voor Juffrouwen en het Terninckinstituut. In respectievelijk 1982 en 1983 vindt een fusie met die laatste twee scholen plaats, waardoor de secundaire afdeling van Sint-Ludgardis breed wordt uitgebouwd. Sint-Ludgardis blijft haar vooruitstrevende karakter waarmaken door in 1981 als één van de weinige Antwerpse scholen mee te stappen in het vernieuwd secundair onderwijs.

1983-1999

geschiedenis 5

Frans Eeckeleers (+ 1991), Gilbert Vanbaelen en Gert Portocarero worden directeur in 1983. Een eerste wapenfeit van dit drietal is de fusie van het Belpaire-Instituut met de Sint-Ludgardisschool in 1984. Een gedeelte van de middenschool verhuist naar de lokalen van de Sanderusstraat en later naar de lokalen in de H. Van Heurckstraat. Intussen lopen de onderhandelingen met NV Prist en in 1985 wordt de aankoopacte van de gebouwen ondertekend. Maar zelfs die extra ruimte is ontoereikend. Een voortdurende uitbreiding maakt nieuwbouw noodzakelijk. In 1993 wordt een volledig vernieuwde schoolcampus in de secundaire afdeling in gebruik genomen met aandacht voor behoud van historische elementen. Een magazijn wordt in erfpacht genomen en omgebouwd tot zes klaslokalen, een bewegingsruimte en huisvesting voor een initiatief buitenschoolse opvang (IBO). De lokalen in de Van Heurckstraat en de Aalmoezenierstraat worden opgezegd en de secundaire school is nu volledige gehuisvest in de Maarschalk Gérardstraat. Ook op het gebied van onderwijsvernieuwing blijft de wereld niet stilstaan. In 1989 vervangt het ‘eenheidstype’ het vernieuwd secundair onderwijs, in 1994 wordt gemengd onderwijs de norm.

 

1999-2014

Herman Vercammen en Ann Fransen nemen de leiding van Sint-Ludgardis over in 1999. Meteen zetten ze hun tanden in een groot uitbreidingsproject: een nieuwe prestigieuze sporthal voor Sint-Ludgardis. De kleuter- en basisschool van Belpaire, die doorheen de jaren steeds een aparte entiteit bleef, vindt na omzwervingen langs de Sanderusstraat, de lokalen  van de Lessiushogeschool, en een verblijf in de Lange Leemstraat en de Nerviërstraat, in 2011 eindelijk haar definitieve locatie in de Haantjeslei, midden in een voortdurend vernieuwende buurt. 

2014-
...

Basisschool inschrijven

In 2014 wordt Katelijne Pickery algemeen directeur. In de Begijnenstraat wordt in 2016 een sportcomplex voltooid, ontworpen door Stéphane Beel, tot stand gebracht via een uniek samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen en de school. Een grondige renovatie van de site van de basisschool aan de Bervoetstraat wordt op gang getrokken. In 2022 nemen de leerlingen van Belpaire hun gloednieuwe sporthal in gebruik. De basisschool in de Bervoetstraat kan in 2023 met trots een nieuwe avonturenspeelplaats openen.