Missie & visie

Missie

Onze warme open school wil kinderen en jongeren van nu vanuit hun diversiteit en persoonlijke kwaliteiten onderwijzen, coachen en ondersteunen zodat ze uitgroeien tot geëngageerde jongvolwassenen in onze steeds veranderende maatschappij. Hierbij worden we geïnspireerd door onze schooleigen christelijke en emancipatorische traditie. 

Als school in het hart van Antwerpen willen we hen vormen tot cultuurbewuste en maatschappijkritische jongeren die durven innoveren en verantwoordelijkheid opnemen, zodat ze in verbinding met elkaar de ons onbekende toekomst uitzetten.

 

Visie

Schoollopen op Sint-Ludgardis Antwerpen is

… je liefde voor kunst, ondernemen, sport, talen of wetenschap delen
… elkaar gul waarderen en beluisteren
… elkaars denken en doen kritisch bevragen
… sprakeloos worden uit dankbaarheid voor kleine gebaren,
mooie momenten of liefdevolle woorden van de Ander
… ten volle mens worden in relatie met je naaste
…en zo beseffen wie je bent en kan worden.

Juffrouw Marie-Elisabeth Belpaire en Lieven Gevaert, onze stichters, waren honderd jaar geleden pioniers in het katholiek Vlaams onderwijs voor meisjes. Dit voorbeeld van emancipatie zetten we verder in de 21ste eeuw. We inspireren ons op het opvoedingsproject van het katholiek Vlaams onderwijs, de scholengroep waartoe we behoren. In onze katholieke dialoogschool leren we zorg dragen voor elkaar en alles wat ons is toevertrouwd.

Daarom zijn we een warme school. We willen dat iedereen zich thuis voelt. Zo kunnen wij kinderen en jongeren vormen die zich emotioneel uiten, betrokken zijn, meevoelen en delen.

... groeien tot weerbare mensen met een positief en realistisch zelfbeeld.

Daarom zijn we een warme school. We willen dat iedereen zich thuis voelt. Zo kunnen wij kinderen en jongeren vormen die zich emotioneel uiten, betrokken zijn, meevoelen en delen.

... groeien tot mondige en geëngageerde burgers.

Daarom zijn we een open school. Leerlingen, leraren, directie en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het leren en welbevinden op onze school. Overleg en samenwerking staan voorop. Op basis van vrijwillige inzet en initiatieven laten we onze leerlingen proeven van uitdagingen die het normale lessenpakket overstijgen.

... groeien tot kritische en zelfstandige jongeren.

Daarom hebben we respect voor de eigenheid en talenten van alle leerlingen. We spreken hun potentieel tot leren en leven aan en helpen hen door te zetten wanneer het moeilijker wordt. In hun leerproces maken ze steeds meer zelfsturende keuzes. Zo werken zij aan hun eigen toekomst en die van onze samenleving.

... groeien tot één leer- en leefgemeenschap.

Daarom creëren we verbondenheid met ons uniform. We tonen dat we als school een eenheid vormen. Iedereen is gelijkwaardig. We benadrukken eveneens ons oog voor duurzaamheid en eenvoud.

... groeien tot leergierige jongvolwassenen met een open blik op de wereld.

Daarom voelen wij ons thuis in de grootstad Antwerpen. De culturele diversiteit biedt veel kansen om te leren van en met elkaar. We brengen onze kinderen in aanraking met het waardevolle erfgoed en nemen hen regelmatig mee op uitstappen binnen en buiten de stad.

Martin Luther King

Ik zocht mijn ziel, maar kon haar niet zien.
Ik zocht mijn God, maar God ontweek mij.
Ik zocht mijn naaste, en vond hen alle drie.”