Schoolreglement

Op elke school gelden er regels en afspraken die een vlotte omgang tussen leerlingen, leerkrachten en ouders bewerkstelligen. We vragen elke leerling die zich inschrijft en zijn/haar ouders zich akkoord te verklaren met het reglement door het te tekenen. Hieronder vindt u de schoolreglementen van de drie scholen.