Sint-Lutgardis

Bijwerkpakket zomervakantie bij overstap naar een andere richting

Uw zoon/dochter maakt bij (her)inschrijving mogelijks een overstap naar een andere richting. Om de leerling goed voor te bereiden op het volgende schooljaar vragen wij om een bijwerkpakket voor één of meerdere vakken te maken. Dit is noodzakelijk om een goede aansluiting te vinden in de nieuwe richting. Een overzicht van overstappen waarbij een bijwerkpakket moet gemaakt worden, kan u hier terugvinden.

Het is de bedoeling dat deze taak verwerkt wordt tegen 1 september en afgegeven wordt aan de leerkracht van het betreffende vak. In de loop van de eerste schoolweek zal u door de vakleerkracht aangesproken worden om een evaluatie-moment af te spreken.

Share this post