SLA

Rondleiding 27 februari geannuleerd

Op onze virtuele opendeurdag kondigden we een rondleiding aan op zaterdag 27 februari. Daarop werd massaal gereageerd. Hoewel we deze rondleiding volledig coronaproof gingen organiseren, kunnen we ze jammer genoeg niet laten doorgaan.

We kregen een speciale oproep om ons solidair op te stellen met alle scholen in Vlaanderen en geen rondleidingen te geven. We willen ons dan ook loyaal opstellen en geen uitzondering op de regel zijn.

Er bestaat misschien een waterkansje dat we jullie in het 3e trimester alsnog op onze schoolcampus mogen ontvangen. Van zodra we een mogelijkheid zien om jullie fysiek welkom te heten zullen we deze gelegenheid zeker niet laten liggen.

Aan de mensen die zich al hadden ingeschreven voor zaterdag 27 februari willen we graag een alternatief aanbieden. Wie wil kan zich inschrijven voor een persoonlijk teamsgesprek met één van de collega’s die jullie anders rondgeleid zouden hebben. Wie hierop wenst in te gaan, kan antwoorden op de mail die in de loop van de week verstuurd werd, ten laatste donderdag 25 februari 07.00 uur ’s morgens. In de loop van donderdag (25/02) of vrijdag (26/02) bezorgen we jullie dan een link en een uur voor een teamsgesprek met één van onze collega’s.

We bieden alvast onze verontschuldigingen aan en hopen jullie binnenkort toch ooit in levende lijve op onze school te mogen ontvangen.

Share this post