Engagement

Visie in de kijker: engagement

Tijdens dit schooljaar lichten we elke twee maanden een paragraaf uit onze visietekst toe. Kristof Wuyts, leraar godsdienst op onze school, zal hiervoor telkens een opiniestuk schrijven. Met de advent en de kerstperiode in aantocht zetten we graag de waarde engagement in de kijker.

… groeien tot mondige en geëngageerde burgers


Daarom zijn we een open school. Leerlingen, leraren, directie en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het leren en welbevinden op onze school. Overleg en samenwerking staan voorop. Op basis van vrijwillige inzet en initiatieven laten we onze leerlingen proeven van uitdagingen die het normale lessenpakket overstijgen.

De dirigent buigt zich gewichtig naar het publiek, draait zich om en brengt zijn stok omhoog. Vervolgens horen we niets. We beluisteren de stilte. 4’33” van John Cage. De muzikale verklanking van White Paintings van Robert Rauschenberg. Als de dirigent geen teken zou gegeven hebben dat de opvoering ging starten, zou het publiek gewoon zijn blijven praten. Stilte is kwetsbaar. De kracht van stilte heeft een kader nodig dat je naar die stilte doet luisteren.

Druk, druk, druk! De examens komen eraan. Je hoort het overal. Thuis, in de klas, in de leraarskamer, …

We hebben te veel te doen en te weinig tijd. We verlangen naar stilte en rust. Soms is het daadwerkelijk een daad van durf om de stilte een plek te geven in het dagelijkse leven. Stilte als voorwaarde voor engagement. In deze tijd van afnemend licht kunnen we hopelijk een plek vinden om af en toe stil te zijn, om te luisteren naar wat we echt willen en om ons af te vragen van waaruit we willen leven. Het boek Prediker leerde ons lang geleden al dat er voor alles een tijd is. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

Meneer Wuyts

Share this post