Ouderraad

Belpaire ouderraad

Wie zijn we?

Als ouder hebben wij alleen het beste voor met onze kinderen. Aangezien zij een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, trachten wij via de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. We komen op regelmatige basis samen om te overleggen met het schoolteam en verschillende activiteiten te organiseren.

Wat doen we?

Concreet nemen we als ouderraad volgende drie taken op:

  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen (bv. brunch, infoavonden, kersthappening, …).
  • De school ondersteunen, zowel financieel en materieel, als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.(bv. actieve deelname in de organisatie van de schoolfeest)
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid, onder andere door de schoolraad te adviseren.
Basisschool ouderraad

Wie kan lid worden?

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan aansluiten. Wij streven naar een vertegenwoordiging uit elk leerjaar.

Ook lid worden?

U bent altijd van harte welkom om lid te worden van de ouderraad, alsook een helpende hand te bieden op één van onze activiteiten. Spreek ons aan op school, op één van de volgende activiteiten of stuur een bericht naar het secretariaat: belpaire@stludgardis.be