Ouderraad

Belpaire ouderraad

Wie zijn we?

Als ouder hebben wij alleen het beste voor met onze kinderen. Aangezien zij een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, trachten wij via de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. We komen vier keer per schooljaar samen om te overleggen met het schoolteam en verschillende activiteiten te organiseren.

Wat doen we?

Concreet nemen we als ouderraad volgende drie taken op:

  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen (bv. brunch, infoavonden, kersthappening, schoolfeest, …).
  • De school ondersteunen, zowel financieel en materieel, als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.(bv. actieve deelnamen in de organisatie van de Schoolfeest in de lente)
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.
Basisschool ouderraad

Wie kan lid worden?

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Wij streven naar een vertegenwoordiging uit elk leerjaar.

Ook lid worden?

U bent altijd van harte welkom om lid te worden van de ouderraad, alsook een helpende hand te bieden op één van onze activiteiten. Spreek ons aan op school, op één van de volgende activiteiten of stuur ons een bericht naar ouderraad.belpaire@stludgardis.be