Inschrijven

Inschrijven in het 1e jaar (schooljaar 2023-2024)

Stap 1: Elektronisch aanmelden

Net als voor alle Antwerpse secundaire scholen, verlopen de inschrijvingen voor Sint-Ludgardis sinds 2019 via het centraal aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Dit is vastgelegd bij decreet en wordt plaatselijk georganiseerd door het lokaal overlegplatform Antwerpen, om kamperen aan de schoolpoorten te vermijden. Het aanmeldingssysteem werkt via een standaardalgoritme op basis van voorkeur en toeval. Dit systeem garandeert voor het maximum aantal mensen hun hoogst mogelijke keuze.

De inschrijvingen verlopen in enkele fasen. 

  1. Elektronisch aanmelden voor alle leerlingen, inclusief broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel* (27/03/23 om 9.30 uur tot 21/04/23 om 17 uur)
  2. Communicatie resultaten van de ordening door Meld je aan (11/05/23)
  3. Inschrijvingsperiode leerlingen met toegangsticket (16/05/23 tot 12/06/23)
  4. Vrije inschrijvingen (vanaf 16/05/23 om 9 uur, enkel indien er nog vrije plaatsen zijn – zie hieronder ‘stap 3: Wachtlijst’)

Aanmelden doe je via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/. In de FAQ-sectie van deze website kan u ook meer info vinden over het centraal aanmeldingssysteem. Met al uw vragen, kunt u terecht bij de helpdesk van de Stad Antwerpen. Zij helpen u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur op 0800 62 185 (gratis nummer) of helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be.

Als u voor onze school wil kiezen, zet ze dan op nummer 1 bij het aanmelden: Vrij katholiek onderwijs Sint-Ludgardis Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen.

* Broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van personeel hebben voorrang bij inschrijving, maar dienen zich wel aan te melden op het hetzelfde moment als andere leerlingen.

Stap 2: Inschrijven in onze school

Inschrijven in onze school kan pas nadat u een bericht heeft ontvangen van de Stad Antwerpen waarin staat dat u een toegangsticket voor onze school gekregen hebt.

Een inschrijving is pas geldig als aan de toelatingsvoorwaarden voldaan is en als u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het reglement van de school. Woon daarom zeker onze  opendeurdag bij op 11 maart van 9.00u tot 12.00u. Zo heeft u meteen een idee of onze school bij uw kind past. Op onze website kan u vanaf dan ook het digitale luik van onze opendeurdag bekijken.

Stap 3: Wachtlijst

U schrijft voorlopig in een andere school in en wordt automatisch op de wachtlijst gezet bij de scholen van uw eerste, tweede… keuze. Zodra er een plaats vrijkomt, bellen wij u onmiddellijk op, in volgorde van de wachtlijst. Geef dus zéker uw nummer duidelijk op bij de elektronische aanmelding.

Vanaf 16/05/23 om 9 uur start de open inschrijvingsperiode. Vanaf dat moment is het mogelijk om in te schrijven door fysiek naar school te komen, op voorwaarde dat er vrije plaatsen zijn. Als er geen vrije plaatsen zijn, komt u op de wachtlijst. 

Stap 4: Intakegesprek + getuigschrift + oriënteringsproef

Ben je ingeschreven? Super! We vragen alle leerlingen die zich hebben ingeschreven in onze school om een niet-bindende oriënteringsproef Nederlands, wiskunde en Frans af te leggen. Je moet hiervoor niet studeren. De vragen gaan over de leerstof van de basisschool. De resultaten van deze proeven geven ons een beeld van jouw beginsituatie en helpen bij het kiezen van de juiste keuzevakken en begeleiding voor elke leerling.

Daarnaast nodigen we je aan het einde van het schooljaar uit voor een intakegesprek waarin we o.a. de resultaten van die oriënteringsproeven en de studiekeuze zullen bespreken. Meer informatie hierover volgt nog.

Inschrijven schooljaar 2022-2023 (S1-S6)

Inschrijvingen

Inschrijven voor het tweede semester van schooljaar 2022-2023, is onder voorbehoud mogelijk. Er moet immers steeds bekeken worden of er vrije plaatsen zijn in de door u gekozen richting. U kan u alvast registreren via dit online formulier. Indien er plaats is, krijgt u van ons bericht op 23 december. Op donderdag 5 januari van 09.00 tot 11.00 uur is de school geopend en bent u welkom om de inschrijving officieel te maken.

Schrijft u in na 5 januari, dan kan u ook gebruik maken van dit online formulier om te registeren. Indien er plaats is, krijgt u van ons zo snel mogelijk bericht.

Bijwerkpakketten

Een leerling kan, mits goedkeuring van directie of coördinatie, tijdens het schooljaar een overstap maken naar een andere richting. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, vragen wij om een bijwerkpakket voor één of meerdere vakken te maken. Dit is noodzakelijk om een goede aansluiting te vinden in de nieuwe klas.

Ook indien je tussen twee schooljaren van richting verandert, kan het nodig zijn een bijwerkpakket te maken. Informatie over de bijwerkpakketten voor september kan je hier vinden. De bijwerkpakketten voor januari vind je binnenkort ook op deze pagina.