Inschrijven

Inschrijven in het 1e jaar (schooljaar 2021-2022)

Stap 1: Elektronisch aanmelden

Net als voor alle Antwerpse secundaire scholen, verlopen de inschrijvingen voor Sint-Ludgardis sinds 2019 via het centraal aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Dit is vastgelegd bij decreet en wordt plaatselijk georganiseerd door het lokaal overlegplatform Antwerpen, om kamperen aan de schoolpoorten te vermijden. Het aanmeldingssysteem werkt via een standaardalgoritme op basis van voorkeur en toeval. Dit systeem garandeert voor het maximum aantal mensen hun hoogst mogelijke keuze.

De inschrijvingen verlopen in enkele fasen. 

  1. Elektronisch aanmelden voor alle leerlingen, inclusief broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel* (08/03/2021 – 26/03/2021) 
  2. Communicatie resultaten van de ordening door Meld je aan (21/04/2021)
  3. Inschrijvingsperiode leerlingen met toegangsticket (24/04/2021 – 21/05/2021)
  4. Vrije inschrijvingen (enkel indien er nog vrije plaatsen zijn, vanaf 26/04/2021 – zie hieronder ‘stap 3: Wachtlijst’)

Aanmelden doe je via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/. In de FAQ-sectie van deze website kan u ook meer info vinden over het centraal aanmeldingssysteem. Met al uw vragen, kunt u terecht bij de helpdesk van de Stad Antwerpen. Zij helpen u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur op 0800 62 185 (gratis nummer) of helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be.

Als u voor onze school wil kiezen, zet ze dan op nummer 1 bij het aanmelden: Vrij katholiek onderwijs Sint-Ludgardis Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen.

* Broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van personeel hebben voorrang bij inschrijving, maar dienen zich wel aan te melden op het hetzelfde moment als andere leerlingen.

Stap 2: Inschrijven in onze school

Inschrijven in onze school kan pas nadat u een bericht heeft ontvangen van de Stad Antwerpen waarin staat dat u een toegangsticket voor onze school gekregen hebt.

De inschrijvingen gaan (onder voorbehoud) door op:

  • Zaterdag 24/4/2021 van 10.00 tot 12.00 uur
  • Zaterdag 08/05/2021 van 10.00u tot 12.00 uur
  • Woensdag 19/05/2021 van 13.30 tot 15.30 uur
  • Op afspraak vanaf maandag 26/04/2021 t.e.m. vrijdag 21/05/2021, enkel indien de bovenstaande data niet passen.

Indien de coronarichtlijnen geen fysische inschrijvingen toelaten, verloopt het inschrijven digitaal. U zal dan als u een toegangsticket in handen hebt, via mail een digitaal inschrijvingsformulier krijgen. 

Een inschrijving is pas geldig als u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het reglement van de school. Woon daarom zeker onze virtuele opendeurdag bij op 6 februari van 9.00u tot 12.00u. Zo heeft u meteen een idee of onze school bij uw kind past. We voorzien ook een beperkte rondleiding door de school op zaterdag 27/02/2021 van 09.00 tot 13.00 uur (onder voorbehoud van wijzigende coronamaatregelen).

 

Stap 3: Wachtlijst

U schrijft voorlopig in een andere school in en wordt automatisch op de wachtlijst gezet bij de scholen van uw eerste, tweede… keuze. Zodra er een plaats vrijkomt, bellen wij u onmiddellijk op, in volgorde van de wachtlijst. Geef dus zéker uw nummer duidelijk op bij de elektronische aanmelding.

Vanaf 26 april start de open inschrijvingsperiode (enkel als er nog plaatsen zouden zijn). U kan dan na een telefonische afspraak 03 213 29 89 inschrijven in onze school.

 

Stap 4: Oriënteringsproef

In normale omstandigheden vragen we alle leerlingen die zich hebben ingeschreven in onze school om een proefje Nederlands, wiskunde en Frans af te leggen om de beginsituatie in te schatten en de juiste begeleiding voor elke leerling tijdig op te starten. Indien de coronamaatregelen het toelaten zullen de orienteringsproeven voor schooljaar 2021-2022 plaatsvinden op zaterdag 08/05/2021 van 10 tot 12.00 uur en woensdag 19/05/2021 van 13.30 tot 15.30 uur. Als het niet mogelijk zou blijken de proeven door te laten gaan op school, gaan ze niet door.

 

Inschrijven S1 (Schooljaar 2020-2021) + S2-S6

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 (S1-S6)

Inschrijven voor het tweede semester van schooljaar 2020-2021, is onder voorbehoud mogelijk. Er moet immers steeds bekeken worden of er vrije plaatsen zijn in de door u gekozen richting. U kan alvast via dit formulier te kennen geven dat u uw kind wil registreren in ons 1e, 2e, 3e, 4e, 5e of 6e jaar. De  school neemt dan contact met u op om de inschrijving te vervolledigen in de tweede week van de kerstvakantie. 

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 (S2-S6)

Vanaf 19 april om 9.00u uur kan u hier via een online formulier te kennen geven dat u uw kind wil inschrijven in ons 2e, 3e, 4e, 5e of 6e jaar. U vult dan uw gegevens in, zodat we u kunnen contacteren om een afspraak te maken in verband met de inschrijving.

Bijwerkpakketten

Een leerling kan, mits goedkeuring van directie of coördinatie, een overstap maken naar een andere richting. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, vragen wij om een bijwerkpakket voor één of meerdere vakken te maken. Dit is noodzakelijk om een goede aansluiting te vinden in de nieuwe klas. Informatie over de bijwerkpakketten voor kerst 2020 kan u hier vinden.