Inschrijven

Inschrijven in het 1e jaar (schooljaar 2023-2024)

Stap 1: Elektronisch aanmelden

Net als voor alle Antwerpse secundaire scholen, verlopen de inschrijvingen voor Sint-Ludgardis sinds 2019 via het centraal aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Dit is vastgelegd bij decreet en wordt plaatselijk georganiseerd door het lokaal overlegplatform Antwerpen, om kamperen aan de schoolpoorten te vermijden. Het aanmeldingssysteem werkt via een standaardalgoritme op basis van voorkeur en toeval. Dit systeem garandeert voor het maximum aantal mensen hun hoogst mogelijke keuze.

De inschrijvingen verlopen in enkele fasen. 

  1. Elektronisch aanmelden voor alle leerlingen, inclusief broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel* (vanaf 27/03/23 om 9.30 uur tot 21/04/23 om 17 uur)
  2. Communicatie resultaten van de ordening door Meld je aan (11/05/23)
  3. Inschrijvingsperiode leerlingen met toegangsticket (16/05/23 tot 12/06/23)
  4. Vrije inschrijvingen (vanaf 16/05/23 om 9 uur, enkel indien er nog vrije plaatsen zijn – zie hieronder ‘stap 3: Wachtlijst’)

Aanmelden doe je via het platform Meld je aan. In de FAQ-sectie van deze website kan u ook meer info vinden over het centraal aanmeldingssysteem. Je kan met je vragen terecht bij de helpdesk van de Stad Antwerpen. Zij helpen je graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur op 0800 62 185 (gratis nummer) of helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be.

Als je voor onze school wil kiezen, zet ze dan op nummer 1 bij het aanmelden: Vrij katholiek onderwijs Sint-Ludgardis Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen.

* Broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van personeel hebben voorrang bij inschrijving, maar dienen zich wel aan te melden op het hetzelfde moment als andere leerlingen.

Stap 2: Inschrijven in onze school

Inschrijven in onze school kan pas nadat je een bericht hebt ontvangen van de Stad Antwerpen waarin staat dat je een toegangsticket voor onze school gekregen hebt. We voorzien vier verzilvermomenten op school om de toegangstickets om te wisselen in een definitieve inschrijving.

  • Dinsdag 16 mei 2023 van 17.30u-20.30u
  • Vrijdag 26 mei van 8.00u-10.00u
  • Woensdag 31 mei 2023 van 13.00u-15.00u (tijdens de oriënteringsproeven)
  • Zaterdag 3 juni 2023 van 10.00u-12.00u (tijdens de oriënteringsproeven)

Een inschrijving is pas geldig als aan de toelatingsvoorwaarden voldaan is en als u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het reglement van de school. Check daarom zeker onze virtuele opendeurdag. Zo heeft u meteen een idee of onze school bij uw kind past.

Stap 3: Wachtlijst

Je schrijft voorlopig in een andere school in en wordt automatisch op de wachtlijst gezet bij de scholen van je eerste, tweede… keuze. Zodra er een plaats vrijkomt, bellen wij je onmiddellijk op, in volgorde van de wachtlijst. Geef dus zéker je nummer duidelijk op bij de elektronische aanmelding.

Vanaf 16/05/2023 om 9 uur startte de open inschrijvingsperiode. Sindsdien is het mogelijk om in te schrijven door fysiek naar school te komen, op voorwaarde dat er vrije plaatsen zijn.

Stap 4: Intakegesprek + getuigschrift + oriënteringsproef

Ben je ingeschreven? Super! We vragen alle leerlingen die zich hebben ingeschreven in onze school om een niet-bindende oriënteringsproef Nederlands, wiskunde en Frans af te leggen. Dit schooljaar vinden de proeven plaats op 31 mei 2023 (13.00u-15.00u) en 3 juni 2023 (10.00u-12.00u). Je moet hiervoor niet studeren. De vragen gaan over de leerstof van de basisschool. De resultaten van deze proeven geven ons een beeld van jouw beginsituatie en helpen bij het kiezen van de juiste keuzevakken en begeleiding voor elke leerling.

Daarnaast nodigen we je aan het einde van het schooljaar uit voor een intakegesprek waarin we o.a. de resultaten van die oriënteringsproeven en de studiekeuze zullen bespreken. Meer informatie hierover volgt nog.

Inschrijven (S2-S6)

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024 (S2-S6)

Sinds 17 mei om 9.00u kan je op deze pagina via dit online formulier aangeven dat je wil inschrijven in het 2e, 3e, 4e, 5e of 6e jaar. Je vult dan je gegevens in, zodat we je kunnen contacteren om een afspraak te maken.

Bijwerkpakketten

Maak je na de zomer de overstap naar een andere richting? Dan is het misschien nodig een bijwerkpakket te maken. Hier vind je meer informatie i.v.m. overstappen en de bijwerkpakketten per vak.