Inschrijven

Inschrijven in het 1e jaar (schooljaar 2022-2023)

Stap 1: Elektronisch aanmelden

Net als voor alle Antwerpse secundaire scholen, verlopen de inschrijvingen voor Sint-Ludgardis sinds 2019 via het centraal aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Dit is vastgelegd bij decreet en wordt plaatselijk georganiseerd door het lokaal overlegplatform Antwerpen, om kamperen aan de schoolpoorten te vermijden. Het aanmeldingssysteem werkt via een standaardalgoritme op basis van voorkeur en toeval. Dit systeem garandeert voor het maximum aantal mensen hun hoogst mogelijke keuze.

De inschrijvingen verlopen in enkele fasen. 

  1. Elektronisch aanmelden voor alle leerlingen, inclusief broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel* (08/03/2022 – 29/03/2022) 
  2. Communicatie resultaten van de ordening door Meld je aan (21/04/2022)
  3. Inschrijvingsperiode leerlingen met toegangsticket (23/04/2022 – 20/05/2022)
  4. Vrije inschrijvingen (enkel indien er nog vrije plaatsen zijn, vanaf 25/04/2022 – zie hieronder ‘stap 3: Wachtlijst’)

Aanmelden doe je via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/. In de FAQ-sectie van deze website kan u ook meer info vinden over het centraal aanmeldingssysteem. Met al uw vragen, kunt u terecht bij de helpdesk van de Stad Antwerpen. Zij helpen u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur op 0800 62 185 (gratis nummer) of helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be.

Als u voor onze school wil kiezen, zet ze dan op nummer 1 bij het aanmelden: Vrij katholiek onderwijs Sint-Ludgardis Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen.

* Broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van personeel hebben voorrang bij inschrijving, maar dienen zich wel aan te melden op het hetzelfde moment als andere leerlingen.

Stap 2: Inschrijven in onze school

Inschrijven in onze school kan pas nadat u een bericht heeft ontvangen van de Stad Antwerpen waarin staat dat u een toegangsticket voor onze school gekregen hebt.

Wie een toegangsticket heeft, krijgt in de loop van vrijdagnamiddag 22 april een mail van de school met een link om zich te registreren en een tijdslot te kiezen voor het (fysieke) inschrijvingsmoment van zaterdag 23 april (9-11 uur). Wie verhinderd is op 23 april, kan zijn ticket ook nog verzilveren op 14 mei (om 10 uur) of op 18 mei (om 13 uur).

Een inschrijving is pas geldig als u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het reglement van de school. Woon daarom zeker onze  opendeurdag bij op 19 februari van 9.00u tot 12.00u. Zo heeft u meteen een idee of onze school bij uw kind past. Op onze website kan u vanaf dan ook het digitale luik van onze opendeurdag bekijken.

Stap 3: Wachtlijst

U schrijft voorlopig in een andere school in en wordt automatisch op de wachtlijst gezet bij de scholen van uw eerste, tweede… keuze. Zodra er een plaats vrijkomt, bellen wij u onmiddellijk op, in volgorde van de wachtlijst. Geef dus zéker uw nummer duidelijk op bij de elektronische aanmelding.

Vanaf 25 april 2022 om 9.00u start de open inschrijvingsperiode. Vanaf dat moment is het mogelijk om in te schrijven door fysiek naar school te komen, op voorwaarde dat er vrije plaatsen zijn. Als er geen vrije plaatsen zijn, komt u op de wachtlijst. 

Stap 4: Intakegesprek + getuigschrift + oriënteringsproef

Ben je ingeschreven? Op vrijdag 1 juli verwachten we je op school voor een intakegesprek waarin we o.a. de resultaten van eerder afgelegde oriënteringsproeven en de studiekeuze zullen bespreken. Je zal in de loop van juni een mail ontvangen om een afspraakmoment vast te leggen. Je brengt dan ook je getuigschrift, rapport en BaSO-fiche mee. Leerlingen van onze eigen basisscholen moeten die documenten niet meebrengen. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we om vooraf alle nietjes te verwijderen die mogelijk in je rapport zitten. Let op, je geeft je originele getuigschrift af. Heb je graag zelf een kopie, maak die dan vooraf thuis.

Daarnaast vragen we alle leerlingen die zich hebben ingeschreven in onze school om een niet-bindende proef Nederlands, wiskunde en Frans af te leggen. Je moet hiervoor niet studeren. De vragen gaan over de leerstof van de basisschool. De resultaten van deze proeven geven ons een beeld van jouw beginsituatie en helpen bij het kiezen van de juiste opties en begeleiding voor elke leerling. Vrijdag 1 juli om 13.00 uur is het eerstvolgende moment waarop oriënteringsproeven gepland staan.

Inschrijven S2-S6

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Vanaf 25 april 2022 om 15.00u uur kan u via dit online formulier te kennen geven dat u uw kind wil inschrijven in ons 2e, 3e, 4e, 5e of 6e jaar voor het schooljaar 2022-2023. U vult dan uw gegevens in, zodat we u kunnen contacteren om een afspraak te maken in verband met de inschrijving.

Bijwerkpakketten

Een leerling kan, mits goedkeuring van directie of coördinatie, tijdens het schooljaar een overstap maken naar een andere richting. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, vragen wij om een bijwerkpakket voor één of meerdere vakken te maken. Dit is noodzakelijk om een goede aansluiting te vinden in de nieuwe klas.

Ook indien je tussen twee schooljaren van richting verandert, kan het nodig zijn een bijwerkpakket te maken. Informatie over de bijwerkpakketten voor september kan je hier vinden. De bijwerkpakketten voor januari vind je hier.