Studiebegeleiding en uitdaging

Zorg voor iedereen

Alleen in een veilige en geborgen omgeving is een volledige ontplooiing van je persoonlijkheid mogelijk. We besteden daarom aandacht aan je welbevinden en streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt en zichzelf kan zijn. Op onze school hebben we daarom een breed netwerk van zorg voor elke leerling uitgebouwd. Je klastitularissen, de klassenraad, de coördinatoren, de directie en het CLB volgen je als leerling individueel op in nauw overleg met je ouders. Heb je het toch moeilijk op één of ander gebied? We luisteren graag naar je en zoeken samen naar een oplossing, indien nodig ook buitenshuis. Vanuit de basiszorg krijgt élke leerling van de school bovendien meer tijd voor de examens.

Zorg waar nodig

Meerbegaafdheid, dyslexie, autismespectrumstoornis …? Als leerling met extra zorgbehoefte krijg je na overleg de passende ondersteuning. Na een gesprek met jou en je ouders, bekijken we samen hoe we jou op onze school het best kunnen begeleiden. Elke leerling met een leerstoornis krijgt aan de hand van zijn/haar noden immers een individueel begeleidingsplan. Zo zijn er compensaties voor bepaalde vakken afhankelijk van de leerstoornis. Er is ook een mogelijkheid om met de laptop in de klas te werken alsook examens af te leggen op de computer. Dit gebeurt in de plusklas, een examenlokaal waar ook leerlingen met concentratiestoornissen rustiger kunnen werken.

Studiebegeleiding

Op studievlak kan je extra begeleiding krijgen tijdens de spreekuren wiskunde, Nederlands, Frans en Engels, waar je tijdens de middagpauze met je vragen terecht kan. Door gebruik te maken van co-teaching zorgen je leerkrachten er bovendien voor dat ze ook in de klas het best kunnen inspelen op jouw noden en behoeften. Extra uitleg van één leerkracht, terwijl de rest van de klas onder begeleiding van een andere leerkracht aan de oefeningen werkt? Opsplitsen in niveaugroepen? Het is allemaal mogelijk! Verder kan je je inschrijven voor onder andere de begeleide avondstudie, de sessies leren leren of kan je faalangsttraining volgen.

Extra uitdaging

Op onze school zijn er verschillende projecten en activiteiten waaraan je kan deelnemen als je op zoek bent naar een extra uitdaging. Zo kan je bijvoorbeeld je energie kwijt tijdens de middagsport. Elk jaar is er een afwisselend aanbod voor alle leerlingen, gaande van voetbal, over badminton, naar tafeltennis tot zelfs basketbal en netbal. Er worden zowel klassencompetities georganiseerd als vrije sportmomenten. En dan zijn er nog de jaarlijkse competities voetbal en volleybal die hun hoogtepunt vinden in een match tegen het leerkrachtenteam. 

Heb je nood aan wat meer rust tijdens de middagpauzes, dan kan je aansluiten bij de schaakclub of een bezoekje brengen aan ‘Silence is sexy’, waar je in alle stilte en onder het genot van een drankje een boek kan lezen of naar de muziek van de week kan luisteren, ver weg van de drukte van de speelplaats. 

Ook buiten de schooluren bieden we extra uitdaging aan. Zo kunnen de vierdejaars zich elk jaar kandidaat stellen voor het uitwisselingsproject Wereldwijs. Tijdens dit project simuleren de leerlingen samen met leerlingen van onze partnerschool in Roosendaal een VN-top over een maatschappelijk relevant onderwerp. In de andere jaren is er bovendien steeds de mogelijkheid om aan buitenschoolse wedstrijden en activiteiten deel te nemen. De vakleerkrachten brengen je graag op de hoogte van het aanbod!