Studiebegeleiding en uitdaging

Zorg voor iedereen

Alleen in een veilige en geborgen omgeving is een volledige ontplooiing van je persoonlijkheid mogelijk. We besteden daarom aandacht aan je welbevinden en streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt en zichzelf kan zijn. Op onze school hebben we daarom een breed netwerk van zorg voor elke leerling uitgebouwd. Je klastitularissen, de klassenraad, de coördinatoren, de directie en het CLB volgen je als leerling individueel op in nauw overleg met je ouders. Heb je het toch moeilijk op één of ander gebied? We luisteren graag naar je en zoeken samen naar een oplossing, indien nodig ook buitenshuis. Vanuit de basiszorg krijgt élke leerling van de school bovendien meer tijd voor de examens.

 

 

Zorg waar nodig

Meerbegaafdheid, dyslexie, autismespectrumstoornis …? Als leerling met extra zorgbehoefte krijg je na overleg de passende ondersteuning. Na een gesprek met jou en je ouders, bekijken we samen hoe we jou op onze school het best kunnen begeleiden. Je krijgt immers een individueel begeleidingsplan op basis van je noden. Zo zijn er compensaties mogelijk voor bepaalde vakken afhankelijk van je leerstoornis. Je kan bijvoorbeeld je examens afleggen op de computer, een geluidsdempende koptelefoon dragen of toetsen mondeling toelichten. Er is ook de mogelijkheid de examens af te leggen in de plusklas, een examenlokaal waar extra begeleiding voorzien wordt.

Studiebegeleiding

Op studievlak kan je extra begeleiding krijgen tijdens de spreekuren wiskunde, Nederlands, Frans en Engels, waar je tijdens de middagpauze met je vragen terecht kan. Door gebruik te maken van co-teaching zorgen je leerkrachten er bovendien voor dat ze ook in de klas het best kunnen inspelen op jouw noden en behoeften. Extra uitleg van één leerkracht, terwijl de rest van de klas onder begeleiding van een andere leerkracht aan de oefeningen werkt? Opsplitsen in niveaugroepen? Het is allemaal mogelijk! Verder kan je je inschrijven voor onder andere de avondstudie, de sessies leren leren of kan je faalangsttraining volgen.

Extra uitdaging

Op onze school zijn er verschillende projecten en activiteiten waaraan je kan deelnemen als je op zoek bent naar een extra uitdaging. Zo kan je bijvoorbeeld je energie kwijt tijdens de middagsport. Elk jaar is er een afwisselend aanbod voor alle leerlingen, gaande van voetbal, over badminton, naar tafeltennis tot zelfs basketbal en netbal. Er worden zowel klassencompetities georganiseerd als vrije sportmomenten. En dan zijn er nog de jaarlijkse competities voetbal en volleybal die hun hoogtepunt vinden in een match tegen het leerkrachtenteam.

Heb je nood aan wat meer rust tijdens de middagpauzes, dan kan je aansluiten bij de schaakclub of een bezoekje brengen aan ‘Silence is sexy’, waar je in alle stilte en onder het genot van een drankje een boek kan lezen of naar de muziek van de week kan luisteren, ver weg van de drukte van de speelplaats. Nog geen boek gevonden? Trek dan naar de bibliotheek en laat je leiden door de tips van de leerkrachten. Daarnaast kan je het eerste jaar kan je ook een cursus dactylo volgen tijdens de middagpauze. 

Ook buiten de schooluren bieden we extra uitdaging aan. Zo kunnen de vierdejaars zich elk jaar kandidaat stellen voor het uitwisselingsproject Wereldwijs. Tijdens dit project simuleren de leerlingen samen met leerlingen van onze partnerschool in Roosendaal een VN-top over een maatschappelijk relevant onderwerp. De vijfdejaars kunnen in de krokusvakantie kiezen voor een schoolreis naar Rome waarbij zij zelf hun medeleerlingen gidsen. Voor de zesdejaars zijn er verschillende projecten. Zij kunnen zich ten eerste engageren voor een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz. Na afloop van het bezoek vertellen zij hun medeleerlingen over hun ervaringen. Daarnaast organiseren we een bezinning naar Westmalle en Averbode waarop leerlingen vrijwillig kunnen intekenen. Ten slotte vieren de zesdejaars in januari Chrysostosmos, hun laatste 100 dagen. Samen met een geëgangeerd leerkrachtenteam boksen enkele vrijwilligers een heuse show in elkaar voor leerlingen en ouders. Ook in de andere jaren is er steeds de mogelijkheid om aan buitenschoolse wedstrijden en activiteiten deel te nemen. De vakleerkrachten brengen je graag op de hoogte van het aanbod!