Studiebegeleiding en uitdaging

Op SLA zijn jij, je ouders en je leerkrachten partners in het leer- en opvoedingsproces, met elk hun eigen verantwoordelijkheden. Je wordt op onze school uitgedaagd om eisen te stellen, diepgang te zoeken, ruimte voor nuance te laten en oppervlakkigheid tegen te gaan. Tegelijkertijd krijg je handvatten aangereikt. Je komt terecht in een krachtige leeromgeving waar leerkrachten eerstelijnszorgverleners zijn die zich regelmatig bijscholen. Zo creëren ze zoveel mogelijk leerwinst voor álle leerlingen.  

Leerkrachten zijn niet enkel inhoudelijk expert, maar voorzien je van effectieve feedback. Ze differentiëren ook waar nodig en geven taalontwikkelend les door structuur, context, taalsteun en interactie aan te bieden. Daarnaast ontwikkel je je metacognitieve functies doordat leren leren verweven zit doorheen de vakken en graden. Ook leerstrategieën komen regelmatig expliciet aan bod.

De volledige tekst van onze zorgvisie vind je hier.

Zorg voor iedereen

Alleen in een veilige en geborgen omgeving is een volledige ontplooiing van je persoonlijkheid mogelijk. We besteden daarom aandacht aan je welbevinden. We streven ernaar dat je je goed voelt en jezelf kan zijn. Op onze school hebben we daarom een breed netwerk van zorg voor elke leerling uitgebouwd. Onze standaardaanpak is zo ontworpen dat die alle leerlingen ten goede komt, waardoor we automatisch dingen realiseren die ondersteunend zijn voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.

Onze huisstijl en sjablonen gebruiken bijvoorbeeld het lettertype dat het vlotst leesbaar is voor leerlingen met dyslexie. Daarnaast zijn (synthese)toetsen zo opgesteld dat ze op 2/3 van de tijd afgelegd kunnen worden. Daardoor heeft elke leerling automatisch 1/3 van de tijd extra. Bovendien kan je er zelf voor kiezen om toetsen af te leggen met oordopjes/geluiddempende hoofdtelefoons. Verder is het aantal toetsen per dag beperkt tot 4 en mag je altijd ruitjespapier gebruiken als dat je helpt. Ten slotte hebben alle leerlingen in de eerste graad een thuisklas.

“Je wordt zeker goed ondersteund door een betrouwbare groep leraren, zo is er de studiebegeleiding, de coördinatie en er zijn zelfs sessies tegen faalangst.” (Yasmine, 15)

Je klastitularissen, je vakleerkrachten, de coördinatoren, de directie en eventueel het CLB volgen je als leerling individueel op in nauw overleg met je ouders. Met specifieke(re) zorgvragen kan je ook terecht bij onze zorgcoach. Zij legt je tijdens een aantal groepssessies uit wat er in je lichaam gebeurt als faalangst de kop opsteekt, hoe die ontstaat en reikt je tools aan om ermee om te gaan. Daarnaast zijn er groepssessies ‘weerbaarheidstraining’ om een betere balans te leren vinden tussen opkomen voor jezelf en rekening houden met anderen. Tot slot kan je één op één met onze zorgcoach spreken over het verwerken van verdriet.

Heb je het toch moeilijk op één of ander gebied? We luisteren graag naar je en zoeken samen naar een oplossing. Voor zorg op maat krijg je eventueel een doorverwijzing naar geschikte professionele hulpkanalen.

Zorg waar nodig

Als leerling met extra zorgbehoefte krijg je na overleg de passende ondersteuning. We begeleiden je zodat je met behulp van de juiste technologie of hulpmiddelen zelfstandig en zelfredzaam dezelfde doelen kan halen als iedereen. Je krijgt daarvoor een individueel begeleidingsplan.

Je kan bijvoorbeeld tijdens de lessen op je laptop noteren, gebruik maken van voorleessoftware of een aangepaste plaats krijgen in de klas. Er is ook de mogelijkheid de examens af te leggen in de plusklas, een examenlokaal waar extra begeleiding voorzien wordt, onder andere voor het gebruik van Sprint. Ook kan je in bepaalde omstandigheden je toetsen of examens mondeling toelichten. Daarnaast proberen leerkrachten een extra oogje in het zeil te houden voor niet-ingevulde vragen op toetsen. Ben je hoogbegaafd? Dan bekijken we samen hoe we je voor bepaalde vakken extra kunnen uitdagen of welke leerstofonderdelen je zelfstandig kan verwerken.

Begeleiding

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Als doorstroomschool volgen we je schoolloopbaan actief op, met oog voor je talenten, interesses en mogelijkheden. Samen met jou gaan we op zoek naar de studierichting die bij je past. We stimuleren je om doordachte, kritische en realistische keuzes te maken. Zo ontdek je gaandeweg je talenten en weet je op het einde van de rit wat je mogelijkheden zijn in het hoger onderwijs.

Al tijdens het inschrijvingsproces krijg je als toekomstige leerling begeleiding bij je studiekeuzeproces. Op basis van oriënteringsproeven en informatie uit de basisscholen, krijg je tijdens een intakegesprek advies voor de keuzevakken uit het eerste jaar. Schrijf je in in de hogere jaren, dan krijg je eveneens hulp van een vast team. Ook na inschrijving krijg je doorheen de jaren op scharniermomenten informatie over en hulp bij je studiekeuze. Zesdejaars nemen dit proces gedeeltelijk zelf in handen, maar worden nauw begeleid. De kers op de taart: je krijgt de mogelijkheid om op de klassenraad van Pasen zélf aanwezig te zijn en de input van de leerkrachten te vragen.

 

Studiebegeleiding

In het eerste jaar kan je als keuzevak kiezen voor twee uur studiebegeleiding. Daarnaast komen leren leren en examenplanning aan bod in het klasuur dat je sowieso in het eerste jaar hebt. Uiteraard zitten leerstrategieën ook verweven in lessen van vakken, in alle graden. Aanvullend kan je in de eerste graad ook dactylolessen volgen.

Leerlingen van alle jaren die naast de lessen nood hebben aan extra begeleiding, kunnen tijdens de middagpauze terecht bij het spreekuur Frans, Nederlands of wiskunde voor extra ondersteuning en bij leren leren voor studietips. Als thuis studeren niet goed lukt, kan je je inschrijven voor de avondstudie. Ook tijdens de middagpauze is er een rustlokaal beschikbaar of kan je een bezoekje brengen aan de bib. Is Nederlands voor jou een uitdaging, dan dompelt het taalbad Nederlands je daarin helemaal onder.

Bij ‘Leren leren’ hebben we goede tips gekregen voor de voorbereidingen van de synthesetoetsen en leerden we omgaan met stress.” – Thomas (13)

Door af en toe gebruik te maken van co-teaching zorgen je leerkrachten ervoor dat ze ook in de klas het best kunnen inspelen op jouw noden en behoeften. Extra uitleg van één leerkracht, terwijl de rest van de klas onder begeleiding van een andere leerkracht aan de oefeningen werkt? Opsplitsen in niveaugroepen? Het is allemaal mogelijk!

Extra uitdaging

Op onze school zijn er verschillende projecten en activiteiten waaraan je kan deelnemen als je op zoek bent naar een extra uitdaging. Zo kan je bijvoorbeeld je energie kwijt tijdens de middagsport. Elk jaar is er een afwisselend aanbod voor alle leerlingen, van voetbal, over badminton, naar tafeltennis tot zelfs basketbal en trefbal. Er worden zowel klassencompetities georganiseerd als vrije sportmomenten. En dan zijn er nog de jaarlijkse competities voetbal en volleybal die hun hoogtepunt vinden in een match tegen het leerkrachtenteam.

Heb je nood aan wat meer rust tijdens de middagpauzes, dan kan je aansluiten bij één van de middagactiviteiten. Haal je innerlijke strateeg naar boven tijdens het schaken, leef je uit met de gezelschapsspelletjes, breng jouw dromen tot leven op papier tijdens het open tekenatelier, of plof neer in de bibliotheek met een boek.

“De middagactiviteiten helpen om sociale contacten te leggen tot ver buiten je eigen klas en jaar.” (Victor, 14)

Ook buiten de schooluren bieden we extra uitdaging aan. Zo kunnen de vierdejaars zich elk jaar kandidaat stellen voor het uitwisselingsproject Wereldwijs. Tijdens dit project simuleren de leerlingen samen met leerlingen van onze partnerschool in Roosendaal een VN-top over een maatschappelijk relevant onderwerp. De vijfdejaars kunnen in de krokusvakantie dan weer kiezen voor een schoolreis naar Rome waarbij zij zelf hun medeleerlingen gidsen. 

Voor de zesdejaars zijn er heel wat projecten. Zij kunnen zich bijvoorbeeld engageren voor een bezinning naar Westmalle of Averbode. Daarnaast vieren de zesdejaars in januari Chrysostosmos, hun laatste 100 dagen. Samen met een geëngageerd leerkrachtenteam boksen zij een heuse show in elkaar voor leerlingen en ouders. Om hun laatste jaar extra speciaal te maken organiseren zij in mei een galabal.

“Tijdens Chrysostomos heb ik talenten van mezelf én mijn medeleerlingen ontdekt die ik nooit voor mogelijk had gehouden!” (Sarah, 17)

Ook in de andere jaren is er steeds de mogelijkheid om aan buitenschoolse wedstrijden en activiteiten deel te nemen. De vakleerkrachten brengen je graag op de hoogte van het aanbod!