Eerste graad

Brede eerste graad

De eerste twee jaren van het secundair worden ook de brede eerste graad genoemd. Dit is een verkennende fase waarin je de kans krijgt om je interesses en capaciteiten te ontdekken en ontwikkelen. Zo kan je na die twee jaren een weloverwogen keuze te maken voor een specifieke studierichting in de tweede graad. Op SLA kan je kiezen voor studierichtingen uit de domeinoverschrijdende of de domeingebonden doorstroomfinaliteit. In de derde graad bieden we ook één richting aan uit de dubbele finaliteit, die richting bereidt je niet alleen voor op voortstuderen, maar ook op de arbeidsmarkt.

 

Eerste jaar A

In het eerste jaar vul je je standaard vakkenpakket van 27 uren basisvorming en één klasuur aan met vier keuze-uren die je zelf samenstelt.

Als je in de basisschool altijd snel weg was met leerstof en graag studeert, kan je kiezen voor extra uitdaging. In de uitdagingsvakken leer je over onderwerpen die niet in de andere vakken aan bod komen. Heb je nood aan wat meer ondersteuning, dan kan je kiezen voor basiswerking. Dat zijn vakken waarbij je de leerstof uit de basisvorming extra inoefent. Zo ben je tijdens de lessen helemaal mee! Daarnaast kan je ook kiezen voor studiebegeleiding, daar leer je studeren.

Vind je het moeilijk om in te schatten welke keuzevakken bij jou passen? Wij geven je graag een advies tijdens de intakegesprekken op basis van de oriënteringsproeven die je aflegde.

Twijfel je nog over je studiekeuze? De eerstejaars helpen je graag op weg door te vertellen hoe een les van hun keuzevak eruitziet.

Latijn

Latijn, een dode taal? Niet op SLA! Elke week leer je een veertigtal nieuwe woordjes en bestudeer je de Latijnse taal om steeds moeilijkere verhalen te kunnen lezen. Daarnaast leer je ook over de geschiedenis, de cultuur en de gewoonten van de Romeinen. Wie voor Latijn kiest, is zich ervan bewust dat we verwachten dat er thuis hard gewerkt wordt om de reeds geleerde woordenschat en grammatica een jaar lang te blijven herhalen, naast de nieuwe leerstof die erbij komt. Heb je deze discipline? Dan is Latijn beslist iets voor jou! Belangrijk om te weten: als je voor Latijn kiest, kan je tijdens het schooljaar niet overschakelen naar een ander keuzevak.

Uitdaging STEM

Tijdens de lessen uitdaging STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) werk je projectmatig aan wetenschappelijke onderwerpen. Zo programmeer je bijvoorbeeld een robot of haal je DNA uit een aardbei. De focus ligt vooral op het zélf onderzoeken, ontdekken en ontwerpen. Creativiteit en probleemoplossend denken liggen aan de basis hiervan. Uitdaging STEM bereidt je voor op sterk wetenschappelijke richtingen. Daarom is een grondige wiskundige voorkennis en voldoende interesse voor wetenschappen en technologie noodzakelijk.

Uitdaging talen

Bij uitdaging talen staat communicatie centraal. Of het nu in het Nederlands, Frans, of Engels is: jij geniet ervan je uit te drukken of creatieve opdrachten uit te voeren. In de lessen werk je aan het verfijnen van vaardigheden die belangrijk zijn voor taalverwerking, zoals lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast ben je nieuwsgierig naar de oorsprong van de talen en ga je graag op zoek naar gelijkenissen en verschillen tussen verschillende talen. Je leert ook wat meer over de cultuur waarin de talen gebruikt worden, zodat je je beter kan inleven in de gewoonten en gebruiken.

Uitdaging wiskunde

Bij uitdaging wiskunde ga je aan de slag met het boek ‘wiskunde voor bollebozen’. Daarin komen verschillende wiskundige begrippen aan bod. Zo bestudeer je bijvoorbeeld de taal van de computer, het binaire talstelsel. Heb je een idee hoe je gsm of computer al die over-en-weercommunicatie omzet in ellenlange rijen van nullen en enen? Bij uitdaging wiskunde zet je eerste stap in de cryptologie, het geheimschrift. Verder bestudeer je ook heel wat praktische toepassingen van wiskunde. Heb jij bijvoorbeeld ooit al stilgestaan bij welke wiskunde komt kijken bij internetbankieren en elektronische betaalmiddelen? De gecodeerde banknummers die daarvoor nodig zijn vormen een mooie toepassing op de deling met rest. En wist je dat taxi’s in New York efficiëntere routes kunnen volgen door het taxivlak te gebruiken?

Uitdaging economie & maatschappij

Bij uitdaging economie & maatschappij maak je stap voor stap kennis met enkele onderdelen van de wondere wereld van de economie. Wist je bijvoorbeeld al dat er in sommige supermarkten zo’n twintig verschillende soorten ketchup te koop worden aangeboden? Of dat je als spaarder beter niet op één manier van sparen focust? Of dat de prijs van een zonnebril mee het loon van je vader en moeder bepaalt? Heb je interesse in de actualiteit? Kan je je mening duidelijk verwoorden en deze ook beargumenteren? Dan is dit lespakket misschien wel wat voor jou.

Studiebegeleiding

Huiswerk maken kan je al, dat leerde je in de basisschool. Maar kan je ook echt studeren? Wat als je nu eens leuker, slimmer en makkelijker kon leren dan je dacht… Het kan! We ontdekken de geheimen van je briljante brein en gooien er nog wat creativiteit bovenop om echt tot leren te komen. Zo onthoud je de leerstof langer en beter. Dat kan je wel wat voordelen opleveren…

Basisverwerking Frans

De lessen basisverwerking Frans zetten in op verschillende pijlers. Enerzijds komen (basis)kennis en vaardigheden aan bod. De (basis)leerstof wordt opnieuw uitgelegd en ingeoefend, zowel via schriftelijke als via mondelinge opdrachten. Daarnaast krijg je ook manieren aangereikt om Frans te studeren en leer je hoe je je kan voorbereiden op evaluaties en opdrachten. Je maakt daarbij gebruik van digitale tools. Ten slotte is er ruimte voor werken op maat en zelfreflectie. Je hebt de mogelijkheid om tijdens de lessen je eigen traject uit te stippelen aan de hand van een mix aan hulpmiddelen: luisterfragmenten, online oefeningen, extra oefenmateriaal op papier, (digitale) tools om te studeren… Basisverwerking Frans is er vooral op gericht om je sterker te maken in Frans. Je versterkt je basiskennis en je spreek- en schrijfdurf en verhoogt je zelfvertrouwen en motivatie.

Basisverwerking Nederlands

Bij basisverwerking Nederlands oefen je extra op de inhoud die aan bod komt in de lessen Nederlands, zodat je daar beter kan volgen. Enerzijds komt grammatica aan bod. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen en benoemen van de zinsdelen, het zoeken van onderwerp en persoonsvorm of het verschil tussen een werkwoordelijk gezegde of een naamwoordelijk gezegde. Daarnaast ligt de nadruk op spelling. Het is immers niet altijd gemakkelijk om woorden juist te schrijven. Moet er een dubbele (mede)klinker of een enkele? Waarom krijgt een bijvoeglijk naamwoord de ene keer een -e op het einde en de andere keer niet? En hoe zat dat weer met de die werkwoorden en de dt-regel? Ten slotte leer je ook teksten begrijpen en verken je strategieën om zo efficiënt mogelijk de belangrijkste informatie uit teksten halen.

Basisverwerking wiskunde

Heb je het soms moeilijk met wiskunde, maar wil je je extra inzetten? Basisverwerking wiskunde ondersteunt jou met extra uitleg over wat je moeilijk vindt. Je krijgt er tijd om met de computer te leren werken (online oefeningen), toetsen voor te bereiden en te verbeteren en werkbundels te maken. Bovendien is er veel ruimte om vragen te stellen. Word je sterker in wiskunde, dan verruim je je studiekeuzemogelijkheden in de toekomst.

Taalbad Nederlands*

“Help, ik verdrink! Nederlands is écht moeilijk, al die regeltjes en uitzonderingen leren… Pfft. Vaak begrijp ik niet eens wat ik aan het lezen ben.” Misschien heb jij je zo al wel eens gevoeld, of misschien voel jij je wel altijd zo? Soms is het niet gemakkelijk om met Nederlands bezig te zijn, zeker als het niet je moedertaal is. Teksten lezen, teksten schrijven, begrijpen wat iemand in het Nederlands zegt en jezelf op een goede manier uitdrukken, is niet altijd even eenvoudig. Wat jij nodig hebt is een onderdompeling in een taalbad Nederlands. We gaan niet verder in op de zaken die je ziet tijdens de lessen Nederlands, maar we werken aan een goede basis in alle vaardigheden die je nodig hebt, zowel binnen als buiten de klas.

* Taalbad Nederlands kan worden geadviseerd door de klassenraad op
basis van de resultaten van de Diataaltesten.

Naast de 27 gemeenschappelijke uren basisvorming volg je een klasuur. Daarin helpen we je voorbereiden op de examens, werk je aan je ICT-vaardigheden, leer je je klasgenoten beter kennen… Daarnaast dagen we je graag uit tot meer of ondersteunen we je waar nodig.

De boekenlijsten voor het eerste jaar vind je hier. Boeken bestellen doe je zo.

Tweede jaar A

In het tweede jaar kies je uit verschillende basisopties. Elke optie biedt een aanvulling op de algemene vorming en ondersteunt je om in de tweede graad een gemotiveerde keuze te maken voor een studiedomein of studierichting. De doelen van een basisoptie bepalen niet welk studiedomein je in de tweede graad mag kiezen.

Twijfel je nog over je studiekeuze? De tweedejaars helpen je graag op weg door te vertellen hoe een les van hun keuzevak eruitziet.

STEM-wetenschappen

In de basisoptie STEM-wetenschappen onderzoek je de drie wetenschappelijke domeinen: chemie, fysica en biologie. Je bestudeert onder andere elektriciteit, onderzoekt voeding en micro-organismen en ontdekt zelf de eigenschappen van chemische reacties. Daarnaast worden er ook voor elk domein praktische projecten voorzien waarbij je voor een bepaald probleem een eigen oplossing moet ontwerpen. Het is de bedoeling die ook echt uit te voeren of te programmeren. Je leert ook van je experiment een wetenschappelijk verslag te maken en gebruikt verschillende programma’s bij de verwerking van je onderzoeken.

Moderne talen en wetenschappen

Drie van de vijf uren van de basisoptie moderne talen en wetenschappen gaan naar talen. In deze drie uren wordt er op een creatieve manier gewerkt rond Nederlands, Engels en Frans. Projectmatig worden verschillende aspecten van de taal onder de loep genomen en zal je zowel in groep als individueel taaltaken maken met schrijf-, spreek-, luister en leesopdrachten. Zo wordt er bijvoorbeeld tijdens het onderdeel Nederlands rond theater gewerkt, bij Engels wordt slam poetry besproken en bij Frans leer je over le monde francophone. De twee andere uren gaan naar wetenschappen. In deze uren wordt er gewerkt rond fysische, chemische en biologische thema’s. Zo leer je alles over de zwaartekracht, hoe je veilig in een laboratorium kan werken en of een appel per dag nu effectief de dokter weghoudt. Heb je interesse en een sterke wiskundige basis? Dan is wetenschappen zeker iets voor jou!

Economie en organisatie

Wil je je brede maatschappelijke interesse verder ontplooien, heb je oog voor actualiteit en ben je kritisch ingesteld, dan is de richting economie en organisatie echt een aanrader. Je ontdekt of ondernemen iets voor jou is en hoe je dat precies aanpakt. Verder sta je stil bij vraag en aanbod op de markt, zowel nationaal als internationaal. Ook de relatie tussen de overheid, overnemingen en de consument wordt belicht, net als de impact van onze economie op milieu en duurzaamheid. Met die theorie ga je aan de slag in enkele concrete projecten. Je richt een (fictief) bedrijf op en start je eigen mini-onderneming op.

Maatschappij en welzijn

Ben jij iemand die zich vaak afvraagt waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen? Ben je actief bezig met je gezondheid? Vind je de samenleving ontzettend interessant en spreken thema’s zoals ‘cultuur’ en ‘identiteit’ jou aan? Dan zit je op je plaats bij maatschappij en welzijn. De lessen focussen op twee hoofdthema’s: 1) een persoonlijke en gezonde levensstijl en 2) sociaal gedrag en maatschappelijke fenomenen. Tijdens de lessen ga je vaak zelf op onderzoek uit. Zowel je eigen ervaringen als wetenschappelijke studies worden gebruikt om informatie te verzamelen.

Klassieke talen

Latijn

In het tweede jaar Latijn bouw je verder op je grammaticale kennis uit het eerste jaar. Vanaf nu focussen de lessen zich vooral op de Latijnse werkwoorden en diep je de leerstof over de naamvallen en functies verder uit. Wekelijks leer je nieuwe woorden en herhaal je het vocabularium van het eerste jaar. Uiteraard vertrek je steeds vanuit Latijnse teksten, die je niet alleen met grammatica laten kennismaken maar ook met boeiende antieke mythes. Tijdens de lectuur- en de cultuurlessen bestudeer je de legendarische stad Troje en kom je meer te weten over reizen in de oudheid. Daarna richt je je blik op de stad Rome. Uiteraard kunnen Romulus en Remus niet ontbreken!

Grieks

Wie kiest voor Grieks-Latijn, heeft in het eerste jaar al kennisgemaakt met Latijn en volgt ook in het tweede nog Latijn. De optie garandeert een ideale onderdompeling in de wereld van de antieke talen en oude cultuur. Tijdens de lessen maak je kennis met Griekse woorden, die worden geschreven in een ander schrift. De vreemde letters maken van het Grieks een ietwat mysterieuze taal, die je moet leren lezen én schrijven. Een eerste kennismaking met het alfabet en de woordenschat stelt je in staat om eenvoudige Griekse teksten te lezen. Om ze goed te begrijpen, is het ook belangrijk de basisregels van de Griekse grammatica onder de knie te krijgen. Deze grammaticale bagage geeft je de mogelijkheid tijdens de lessen Grieks tijdloze, prachtige verhalen over Griekse goden en helden te lezen. Je leert een vreemde tekst ontleden en puzzelt zijn betekenis in elkaar. Tijdens dit proces kom je voortdurend in aanraking met de boeiende Griekse cultuur en geschiedenis.

De boekenlijsten van het tweede jaar vind je hier. Boeken bestellen doe je zo.

Heeft u vragen of wenst u meer info?