Praktisch

Smartschool = place to be

Op Sint-Ludgardis werken we met het online leerplatform Smartschool. Alle communicatie tussen leerlingen en leerkrachten en ouders en leerkrachten gebeurt dan ook via dit platform. Je vindt er je schoolagenda, je rapporten en cijfers en het vakmateriaal van je leerkrachten. Bovendien is ook alle praktische informatie daar te vinden. Op zoek naar een kalender, een brief of informatie over een oudercontact? Eén adres: Smartschool. Bij problemen met Smartschool kan je deze demo bekijken of een mail sturen naar gregory.dugaucquier@stludgardis.be

Smartschool biedt ook een gratis app aan, die je zowel als leerling als als ouder kan gebruiken. Je kan hier veel informatie terugvinden die je ook in de desktopversie vindt, maar let op: de mogelijkheden zijn beperkter.

Een afwezigheid melden

Ben je ziek of afwezig om een andere reden, dan laat je je ouders voor 8.25 uur de school verwittigen. Dat doe je bij voorkeur via Smartschool (stuur een bericht naar ‘afwezigheden zoon/dochter leerlingensecretariaat). In uiterste nood kan je ook via llsec@stludgardis.be of op 03 233 93 20 het leerlingensecretariaat verwittigen. Zodra je terug op school bent, bezorg je je (dokters)attest op het leerlingensecretariaat.

Kosten

Een eerste kost zijn de schoolboeken. Daarvoor  werken we samen met Standaard boekhandel, via hun schoolboekenservice kan je online boeken bestellen. Aan het einde van de zomer kunnen de boekenpakketten dan op school opgehaald worden. Hier vind je meer informatie over het registreren en aanmelden op de schoolboekenservice. Wil je eerst een inschatting kunnen maken van de kosten?  De volledige boekenlijsten per studiekeuze kan je op deze pagina terugvinden.

Een overzicht van de andere kosten per schooljaar kan je hier terugvinden.

 

Ouderraad

De ouderraad wil een brug vormen tussen de ouders en de school en wil meehelpen aan een aangenaam schoolklimaat voor alle leerlingen. Daarom organiseert ze activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan de leerlingen of de school en bespreekt thema’s die de school en de leerlingen aanbelangen. De ouderraad denkt en werkt mee met de school in een opbouwende en ondersteunende geest op vlak van participatie (schoolraad), informatie (infoavonden) en ondersteuning van de schoolwerking (verfraaiing, financiële steun, meewerken aan festiviteiten). De ouderraad vergadert tweemaandelijks met de directie en occasioneel met leerkrachten en kan voor praktische taken steunen op de hulp van vrijwilligers.

Als lid van de ouderraad of als vrijwilliger krijg je een onvergetelijke ruime vergoeding: gelukkige gezichten tijdens een activiteit, leuke reacties achteraf en leerlingen, ouders en leerkrachten die het tof vinden dat er voor hen iets wordt verwezenlijkt op school!

Zit je kind in de secundaire school van SLA, wil je je actief inzetten voor de school, de leerlingen en de ouders van SLA, sluit je dan zeker aan bij de ouderraad. Dat kan door een mailtje te sturen naar secundair@stludgardis.be of door ons aan te spreken op één van de activiteiten. Wil je liever af en toe hulp bieden bij bepaalde activiteiten? Laat het ons weten! We zijn altijd op zoek naar helpende handen.

Oud-leerlingenwerking

Afstuderen in het zesde middelbaar, dat is een mijlpaal voor elke jongvolwassene. Je sluit een belangrijk hoofdstuk uit je leven af en bent klaar voor de toekomst. Sommige klasgenoten neem je nog mee op je pad, met anderen verwatert het contact. Dat laten we niet graag gebeuren. Daarom organiseren we elke tweede vrijdag van maart een praatcafé voor oud-leerlingen. Het ideale moment om nog eens door de vertrouwde blauwe poort te wandelen, samen te komen met je vrienden, of om te praten met die ene geweldige leerkracht. Ook voor de aanwezige leerkrachten is het altijd een fijn weerzien met de jongeren die ze jarenlang elke dag zagen.

Word je graag op hoogte gehouden van de activiteiten voor oud-leerlingen? Bezorg ons dan je meest recente adresgegevens en je afstudeerjaar via oudlln@stludgardis.be en we houden je op de hoogte!