Studieaanbod algemeen

Doorstroomschool

Sint-Ludgardis staat voor kwaliteitsvol onderwijs voor élke leerling, gericht op het hoger onderwijs. Als doorstroomschool leggen we de nadruk op een brede algemene vorming. Je verwerkt niet alleen leerstof, maar maakt ook taken, realiseert projecten en geeft presentaties. Bovendien maak je kennis met een waaier aan onderwijs- en evaluatievormen. Gaandeweg leer je opdrachten zelfstandig aan te pakken en je leerproces zelf te sturen. Dit zijn vaardigheden die je in je verdere schoolloopbaan en leven kan gebruiken.

Studieaanbod

Eerste graad

Eerste graad

Tweede graad

Tweede graad

Derde graad

Derde graad

Net omdat we je voorbereiden op verder studeren, kan je bij ons vanaf de tweede graad studierichtingen volgen uit de domeinoverschrijdende of de domeingebonden doorstroomfinaliteit.

Domeinoverschrijdende richtingen bereiden voor op een breed scala aan studies in het hoger onderwijs, zowel op academische bachelors en masters als op professionele bachelors. De domeingebonden richtingen bereiden voor op een selectie aan hogere studies die aansluiten bij het specifieke karakter van de gevolde richting in het secundair onderwijs. Het gaat in de eerste plaats om professionele bachelors, maar ook om sommige academische bachelors en masters. In de derde graad kan je ook Biotechnologische en Chemische Technieken volgen, een richting uit de dubbele finaliteit. Vanuit die richting kan je zowel doorstromen naar een professionele bachelor als naar de arbeidsmarkt. 

Heeft u vragen of wenst u meer info?