Derde graad

Algemeen

Sint-Ludgardis is een doorstroomschool. Dat wil zeggen dat we je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Daarom kan je vanaf de tweede graad studierichtingen volgen uit de domeinoverschrijdende of de domeingebonden doorstroomfinaliteit. In de derde graad bieden we ook één richting aan uit de dubbele finaliteit, die richting bereidt je niet alleen voor op voortstuderen, maar ook op de arbeidsmarkt.

De domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit

Deze finaliteit biedt een brede abstract-theoretische algemene vorming waardoor je algemene competenties verwerft die nodig zijn voor verdere studies. De richtingen die je in deze finaliteit kan volgen, bereiden je voor op een breed scala aan opleidingen in het hoger onderwijs, zowel op professionele bachelors als op academische bachelors en masters.

Als je je inschrijft in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit ben je iemand die voor het geheel van de vorming inzicht toont in complexe leerinhouden. Daarnaast leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren. Je verwerft de uitdagende leerinhouden bovendien in een beperkte tijd.

De domeingebonden doorstroomfinaliteit

Ook deze finaliteit heeft als doel om je voor te bereiden op het hoger onderwijs, zij het op een vervolgopleiding binnen een specifiek domein zoals economie, wetenschappen of welzijn. Het curriculum is meer gericht op vakspecifieke kennis en vaardigheden die relevant zijn voor het gekozen domein. In deze richtingen komen bijvoorbeeld iets minder doelen aan bod voor Frans, Engels en geschiedenis. Je kan vanuit deze finaliteit dus doorstromen naar studierichtingen in het hoger onderwijs die aansluiten bij het specifieke karakter van de gevolde richting in het secundair onderwijs. Het gaat in de eerste plaats om professionele bachelors, maar ook om sommige academische bachelors en masters.

Als je je inschrijft in de domeingebonden doorstroomfinaliteit ben je iemand die inzicht toont in complexe leerinhouden, die verbanden legt tussen leerinhouden en die logisch kan redeneren. Dit alles doe je vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

 

De dubbele finaliteit

De dubbele finaliteit heeft als doel om je voor te bereiden op zowel hogere studies (een professionele bachelor of een graduaatsopleiding) als de arbeidsmarkt. In deze finaliteit wordt algemene vorming gecombineerd met een specifieke focus op een bepaald domein en met praktijk.

Als je je inschrijft in de dubbele finaliteit ben je iemand die sterk is in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Zowel de praktische zijde van de studierichting als meer theoretische inzichten en concepten komen daarbij aan bod. Je bent ook in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken.

Vijfde jaar

20220422_151910000_iOS
Driedaagse naar Amsterdam met de vijfdejaars

In Parijs werden we een hechte groep. Je krijgt een ander beeld van elkaar dat je op school niet hebt. (Zishan, 17)

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Grieks-wiskunde

Grieks-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod  Grieks en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Latijn-wiskunde

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Latijn-wetenschappen

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiep je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands én leert zelfs een vierde moderne vreemde taal: Spaans. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie, taalkunde en literatuur.

Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen Je versterkt je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands en verdiept je in verschillende andere componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Economie-moderne talen

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten van de samenleving en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast versterk je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Economie-wiskunde

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten van de samenleving en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Wetenschappen-wiskunde

De richting wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden.

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom je, het goed en het kwade. Je leert kijken en luisteren naar kunst en leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader op het gebied van sociale en gedragswetenschappen, en leer je verbanden te leggen tussen hedendaagse samenleving, politiek en menselijk gedrag. Dit doe je door het analyseren van wetenschappelijke theorieën.

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je krijgt inzicht in macro- en micro-economische concepten van de samenleving en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskunde om economische problemen op te lossen.

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom je, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteer je over wetenschappelijke theorieën. Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles doe je vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkel je de vaardigheden van een laboratoriumassistent en labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkel je competenties van operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

Grieks-Latijn

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in de klassieke talen en hun cultuur. Je werkt graag op een gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van teksten uit het Grieks en het Latijn. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!  

Grieks-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Griekse taalsysteem en de Griekse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van oud-Griekse teksten. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Je basisvaardigheden wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde. Je gebruikt de methodes van de wiskunde bij het oplossen van problemen. Ook de inhouden uit biologie, chemie en fysica benader je inzichtelijk en analytisch.  

Latijn-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van Latijnse teksten uit de klassieke oudheid. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Je basisvaardigheden wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde. Je gebruikt de methodes van de wiskunde bij het oplossen van problemen. Ook de inhouden uit biologie, chemie en fysica benader je inzichtelijk en analytisch.  

Latijn-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van Latijnse teksten uit de klassieke oudheid. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Je hebt interesse voor wetenschappen. Op een onderzoekende manier benader je problemen uit de biologie, chemie en fysica. Je hanteert daarbij ook een dosis aardrijkskunde en wiskunde om tot het oplossen van problemen te komen.

Latijn-moderne talen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van Latijnse teksten uit de klassieke oudheid. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Niet enkel de klassieke taal maar ook de moderne talen zijn voor jou een bron van interesse en nieuwsgierigheid. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten. 

Moderne talen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in veel verschillende vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten.  Je beseft het belang van taal en communicatie in de samenleving en gaat hier graag mee aan de slag.

Moderne talen-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten. 

Je bent geboeid door de wetenschappen. Op een onderzoekende manier benader je problemen uit de biologie, chemie en fysica. Je hanteert daarbij ook een dosis aardrijkskunde en wiskunde om tot het oplossen van problemen te komen.

Economie-moderne talen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Je leert complexe leerstof in een korte tijd.

Je hebt interesse in concepten uit de (bedrijfs)economie en hun onderlinge verbanden. Je vertrekt hierbij vanuit reële maatschappelijke contexten. Je zet wiskundige vaardigheden in om economische problemen te doorgronden. Je hebt een sterk taalgevoel. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten.

Economie-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt interesse in concepten uit de (bedrijfs)economie en hun onderlinge verbanden. Je vertrekt hierbij vanuit reële maatschappelijke contexten.  

Je basisvaardigheden wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde. Je gebruikt de methodes van de wiskunde bij het oplossen van o.a. economische problemen.

Wetenschappen-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent geboeid door de wetenschappen. Op een onderzoekende manier benader je problemen uit de biologie, chemie en fysica. Je hanteert daarbij ook een dosis aardrijkskunde en wiskunde om tot het oplossen van problemen te komen.

De basisvaardigheden van wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld bij jou. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde.

Humane wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent geïnteresseerd in de mens en de samenleving. Je bekijkt de problemen in de samenleving vanuit een analytische en wetenschappelijke manier. Aan de hand van een aantal menswetenschappen zoals filosofie, kunst, politieke, sociale en gedragswetenschappen en statistiek wil je aspecten van het menselijk bestaan bestuderen, analyseren en begrijpen.

Bedrijfswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de bedrijfseconomie.

Vanuit bestaande maatschappelijke contexten ga je logisch en kritisch redeneren over macro- en micro-economie. Je bent geboeid door de bedrijfseconomie en staat open om verschillende aspecten van management te leren kennen. Wiskunde is een belangrijke vaardigheid om problemen uit de economie op te lossen.

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de biotechnologische en chemische wetenschappen.

Aan de hand van labowerk ontdek je verbanden en onderzoek je problemen in de biotechnologie, biologie, chemie, fysica en informaticawetenschappen. Je bekijkt de processen in de levende en de niet-levende natuur in functie van mens en samenleving. Je zet daarbij wiskundige vaardigheden in om problemen in de natuur op te lossen.

Welzijnswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de sociale wetenschappen.

Vanuit theoretische kaders en wetenschappelijk onderzoek ga je kijken naar de eigen leefwereld en de samenleving. Je gebruikt de wetenschappelijke kennis om praktische toepassingen te bedenken voor gezondheid, welzijn en onderwijs. Evengoed gebruik je sociaalwetenschappelijke, filosofische en natuurwetenschappelijke concepten op een abstracte manier. De belangrijkste onderdelen van deze opleiding zijn sociale en gedragswetenschappen, (ortho)pedagogiek, filosofie, anatomie, fysiologie en statistiek. Je bent geboeid door het menselijk bestaan en wil dit bestuderen en begrijpen.

Biotechnologische en chemische technieken

Je leert het best binnen het domein van jouw studierichting, de biotechnologische en chemische wetenschappen. Je voelt je op je gemak binnen een labo en voert graag proeven uit die de praktijk tonen van de theoretische inzichten die je hebt gekregen in de biologie, chemie, fysica en technologie. Je bereidt je in deze studierichting voor op verder studeren of op werken binnen complexe en geautomatiseerde omgevingen in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

De keuzevakken voor schooljaar 2024-2025 vind je hier.

De boekenlijsten van het vijfde jaar vind je hier. Boeken bestellen doe je zo.

Zesde jaar

De zesdejaars vieren hun laatste 100 dagen met een show

Tijdens Chrysostomos heb ik talenten van mezelf én mijn medeleerlingen ontdekt die ik nooit voor mogelijk had gehouden! (Sarah, 17)

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Grieks-wiskunde

Grieks-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod  Grieks en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Latijn-wiskunde

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Latijn-wetenschappen

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiep je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands én leert zelfs een vierde moderne vreemde taal: Spaans. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie, taalkunde en literatuur.

Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen Je versterkt je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands en verdiept je in verschillende andere componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Economie-moderne talen

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten van de samenleving en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast versterk je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Economie-wiskunde

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten van de samenleving en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Wetenschappen-wiskunde

De richting wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden.

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom je, het goed en het kwade. Je leert kijken en luisteren naar kunst en leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader op het gebied van sociale en gedragswetenschappen, en leer je verbanden te leggen tussen hedendaagse samenleving, politiek en menselijk gedrag. Dit doe je door het analyseren van wetenschappelijke theorieën.

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je krijgt inzicht in macro- en micro-economische concepten van de samenleving en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskunde om economische problemen op te lossen.

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom je, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteer je over wetenschappelijke theorieën. Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles doe je vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkel je de vaardigheden van een laboratoriumassistent en labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkel je competenties van operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

Grieks-Latijn

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in de klassieke talen en hun cultuur. Je werkt graag op een gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van teksten uit het Grieks en het Latijn. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!  

Grieks-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Griekse taalsysteem en de Griekse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van oud-Griekse teksten. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Je basisvaardigheden wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde. Je gebruikt de methodes van de wiskunde bij het oplossen van problemen. Ook de inhouden uit biologie, chemie en fysica benader je inzichtelijk en analytisch.  

Latijn-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van Latijnse teksten uit de klassieke oudheid. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Je basisvaardigheden wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde. Je gebruikt de methodes van de wiskunde bij het oplossen van problemen. Ook de inhouden uit biologie, chemie en fysica benader je inzichtelijk en analytisch.  

Latijn-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van Latijnse teksten uit de klassieke oudheid. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Je hebt interesse voor wetenschappen. Op een onderzoekende manier benader je problemen uit de biologie, chemie en fysica. Je hanteert daarbij ook een dosis aardrijkskunde en wiskunde om tot het oplossen van problemen te komen.

Latijn-moderne talen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Je werkt graag op gestructureerde en analytische manier aan de vertaling van Latijnse teksten uit de klassieke oudheid. De zoektocht naar een gepaste vertaling kan jou zeker boeien!

Niet enkel de klassieke taal maar ook de moderne talen zijn voor jou een bron van interesse en nieuwsgierigheid. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten. 

Moderne talen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in veel verschillende vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten.  Je beseft het belang van taal en communicatie in de samenleving en gaat hier graag mee aan de slag.

Moderne talen-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt een sterk taalgevoel. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten. 

Je bent geboeid door de wetenschappen. Op een onderzoekende manier benader je problemen uit de biologie, chemie en fysica. Je hanteert daarbij ook een dosis aardrijkskunde en wiskunde om tot het oplossen van problemen te komen.

Economie-moderne talen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Je leert complexe leerstof in een korte tijd.

Je hebt interesse in concepten uit de (bedrijfs)economie en hun onderlinge verbanden. Je vertrekt hierbij vanuit reële maatschappelijke contexten. Je zet wiskundige vaardigheden in om economische problemen te doorgronden. Je hebt een sterk taalgevoel. Je drukt je graag, schriftelijk en mondeling, uit in vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur en de analyse van de taal. Je bent nieuwsgierig naar moderne taaltechnologie die je hierbij kan inzetten.

Economie-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je hebt interesse in concepten uit de (bedrijfs)economie en hun onderlinge verbanden. Je vertrekt hierbij vanuit reële maatschappelijke contexten.  

Je basisvaardigheden wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde. Je gebruikt de methodes van de wiskunde bij het oplossen van o.a. economische problemen.

Wetenschappen-wiskunde

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent geboeid door de wetenschappen. Op een onderzoekende manier benader je problemen uit de biologie, chemie en fysica. Je hanteert daarbij ook een dosis aardrijkskunde en wiskunde om tot het oplossen van problemen te komen.

De basisvaardigheden van wiskunde zijn uitstekend ontwikkeld bij jou. Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde.

Humane wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent geïnteresseerd in de mens en de samenleving. Je bekijkt de problemen in de samenleving vanuit een analytische en wetenschappelijke manier. Aan de hand van een aantal menswetenschappen zoals filosofie, kunst, politieke, sociale en gedragswetenschappen en statistiek wil je aspecten van het menselijk bestaan bestuderen, analyseren en begrijpen.

Bedrijfswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de bedrijfseconomie.

Vanuit bestaande maatschappelijke contexten ga je logisch en kritisch redeneren over macro- en micro-economie. Je bent geboeid door de bedrijfseconomie en staat open om verschillende aspecten van management te leren kennen. Wiskunde is een belangrijke vaardigheid om problemen uit de economie op te lossen.

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de biotechnologische en chemische wetenschappen.

Aan de hand van labowerk ontdek je verbanden en onderzoek je problemen in de biotechnologie, biologie, chemie, fysica en informaticawetenschappen. Je bekijkt de processen in de levende en de niet-levende natuur in functie van mens en samenleving. Je zet daarbij wiskundige vaardigheden in om problemen in de natuur op te lossen.

Welzijnswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de sociale wetenschappen.

Vanuit theoretische kaders en wetenschappelijk onderzoek ga je kijken naar de eigen leefwereld en de samenleving. Je gebruikt de wetenschappelijke kennis om praktische toepassingen te bedenken voor gezondheid, welzijn en onderwijs. Evengoed gebruik je sociaalwetenschappelijke, filosofische en natuurwetenschappelijke concepten op een abstracte manier. De belangrijkste onderdelen van deze opleiding zijn sociale en gedragswetenschappen, (ortho)pedagogiek, filosofie, anatomie, fysiologie en statistiek. Je bent geboeid door het menselijk bestaan en wil dit bestuderen en begrijpen.

Biotechnologische en chemische technieken

Je leert het best binnen het domein van jouw studierichting, de biotechnologische en chemische wetenschappen. Je voelt je op je gemak binnen een labo en voert graag proeven uit die de praktijk tonen van de theoretische inzichten die je hebt gekregen in de biologie, chemie, fysica en technologie. Je bereidt je in deze studierichting voor op verder studeren of op werken binnen complexe en geautomatiseerde omgevingen in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

De keuzevakken voor 2024-2025 vind je hier.

De boekenlijsten voor het zesde jaar vind je hier. Boeken bestellen doe je zo.

Wiskunde in de doorstroom

Hoewel het aantal uren wiskunde per week in veel doorstroomrichtingen van de derde graad hetzelfde is, betekent dit niet dat de moeilijkheidsgraad van die wiskunde ook identiek is. In sommige richtingen krijg je namelijk meer tijd om leerstof te verwerken. De afbeelding hieronder geeft de doorstroomrichtingen van de derde graad weer, geordend volgens de complexiteit van het wiskundepakket.

* De richtingen Grieks – Latijn, Moderne talen, Latijn – moderne talen, Welzijnswetenschappen en Humane wetenschappen hebben hetzelfde basisleerplan voor wiskunde. In Welzijnswetenschappen en Humane wetenschappen krijg je naast wiskunde echter ook het vak statistiek. Daarom staan deze richtingen wat verder naar rechts op de schaal. Leerlingen in Humane wetenschappen hebben voor statistiek wel een iets uitgebreider leerplan dan leerlingen in Welzijnswetenschappen.

Heeft u vragen of wenst u meer info?